எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் மாவட்டங்களுக்கான ஆசன திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதனடிப்படையில் பதுளை மாவட்டத்துக்கு 9 ஆசனங்களில் இருந்து ஒரு ஆசனம் குறைக்கப்பட்டு எட்டு ஆசனமும், யாழ்ப்பாணத்திற்கு 6 ஆசனங்களில் இருந்து ஒரு ஆசனம் அதிகரிக்கப்பட்டு 7 ஆசனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

எவ்வாறாயினும் வேறு எந்த மாவட்டங்களிலும் பாராளுமன்ற ஆசனங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

குறித்த ஆசன திருத்தங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் அட்டையின் அடிப்படையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.