டுபாய் பொலிஸாரால் பயன்படுத்தும்  “புகாட்டி வேரன்” கார் உலகிலேயே அதிவேக பொலிஸ் கார் என கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

மணிக்கு 407 கிலோமீற்றர் வேகத்தில் செல்லும் இந்த கார் 60 மைல் வேகத்தை 0.25 விநாடிகளில் கடந்துவிடும். 

இதற்கு முன்னர் அதிவேக பொலிஸ் காரினை வைத்திருந்த பெருமையினை இத்தாலிய பொலிஸார் பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.