சட்டவிரோத மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட 13 இலங்கை மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைதுசெய்துள்ளனர்.

மன்னார் கடற்பரப்பில் டைனமைற் வெடிகுண்டைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட 4 இலங்கை மீனவர்களை மன்னார் கடற்படையினரும் விடத்தல்தீவு கடற்பரப்பில் சட்டவிரோத மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட 9 இலங்கை மீனவர்களை நாச்சிக்குடா கடற்படையினரும் கைது செய்துள்ளனர்.

டிங்கி படகு, ஜீ.பி.எஸ். கருவி, 225 மீற்றர் நீளமான மீன்பிடி வலை மற்றும் நீச்சல் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை மன்னார் கடற்பரப்பில் கைதுசெய்த மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதேவேளை, நாச்சிக்குடா கடற்பரப்பில் கைதுசெய்த மீனவர்களிடமிருந்து  இரு டிங்கி படகுகளையும் இரு ஜீ.பி.எஸ். கருவிகளையும் 2,475 கிலோ நிறையுடைய மீன்களையும் கடற்படையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், கைப்பற்றப்பட்ட மீன்கள் மற்றும் படகுகளையும் கைதுசெய்யப்பட்ட மீனவர்களையும் மன்னார் மீன்பிடித்துறை அதிகாரியிடம் டகடற்படையினர் ஒப்படைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.