பாடசாலை ஒன்றில் 28 இரட்டையர் ஜோடிகள் கல்வி கற்றுவரும் நிகழ்வு சீனாவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மத்திய சீனாவின் ஷியான் நகரிலுள்ள, யூயன் ஆரம்ப பாடசாலையில், சுமார் 28 ஜோடி இரட்டைக்குழந்தைகள் கல்விகற்று வருவதாக சீன ஊடகமொன்று தகவல் பகிர்ந்துள்ளது. 

குறித்த இரட்டையர்கள் ஒரே வகையான உடைகளை அணிந்து வருவதால், ஆசிரியர்களால் குறித்த மாணவர்களது பெயர்களை ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியாமல் சிரமமப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகில் சனத்தொகை அதிகமாகவுள்ள நாடான சீனாவில், கடந்த வருடம் ஒரே கிராமத்தில் 39 ஜோடி இரட்டையர்கள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஆரம்ப பாடசாலை ஒன்றில் அதிகளவான இரட்டையர்களை இனங்கண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.