உலகில் மிகக் கூடிய சராசரி வயதை உடைய பெண்கள் தென்கொரியப் பெண்களே என்று ஆய்வு ஒன்றில் இருந்து தெரியவந்துள்ளது. ‘த லேன்சே’ என்ற அமைப்பு நடத்திய ஆய்வொன்றில் இருந்தே இது தெரியவந்துள்ளது.

அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளில் வாழும் மனிதர்களின் சராசரி வயதெல்லை அதிகமே. என்றபோதும், அமெரிக்காவில் வாழும் பெண்களின் ஆயுட்காலம் 83 வயதுகளே என்றும் தெரியவந்துள்ளது. அதுமட்டுமன்றி, உலகில் ஆயுட்காலம் அதிமாக உள்ள நாடாக மொனாக்கோ விளங்குவதகவும் 

மேற்படி ஆய்வின்படி, 2030ஆம் ஆண்டளவில் தென்கொரியப் பெண்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் 91 ஆகவும் ஆண்களின் ஆயுட்காலம் 90 ஆகவும் இருக்கும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. 

பெரும் செல்வந்த நாடுகளிலும் பெண்களின் வயதெல்லை 90ஐ நெருங்கிவந்தாலும், அந்த வயதை அடைபவர்கள் ஒரு சிலரே என்றும் ஏனையவர்கள் 80 வயதுகளிலேயே மரணித்துவிடுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில் ஆண்களுடைய சராசரி வயதெல்லை 71 ஆகவும், பெண்களுடைய வயதெல்லை 78 ஆகவும் இருக்கின்றன. உலக நாடுகளின் அதிகூடிய வயதெல்லை உடையவர்களில் இலங்கை 67வது இடத்தில் இருக்கிறது.