ஜப்­பானின் டோக்­கியோ நகரில் இடம்­பெறும் ஆசிய - பசுபிக் போதைப் பொரு­ளுக்கு எதி­ரான நட­வ­டிக்­கை­களை அமுல் செய்­வது தொடர்­பி­லான மாநாட்டில் பங்­கேற்க பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜித ஜய­சுந்­தர நேற்று டோக்­கியோ நகரை நோக்கி சென்­றுள்ளார்.

இந்­நி­லையில் நேற்று முதல் நான்கு நாட்­க­ளுக்கு பொலிஸ் மா அதிபர் பத­வியில் ஏற்­படும் வெற்­றி­டத்தை நிரப்ப பதில் பொலிஸ் மா அதி­ப­ராக இருவர் பெய­ரி­டப்­பட்­டுள்­ளனர்.

சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் எஸ்.எம். விக்­ர­ம­சிங்க, சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் சந்­தன  விக்­ர­ம­ரட்ண ஆகிய இரு­வ­ருமே இவ்­வாறு பதில் பொலிஸ் மா அதி­பர்­க­ளாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளனர்.

நேற்று 20 ஆம் திகதி அதி­காலை 22 ஆவது ஆசிய - பசுபிக் போதைப் பொரு­ளுக்கு எதி­ரான நட­வ­டிக்­கை­களை அமுல் செய்­வது தொடர்­பி­லான மாநாட்டில்  பங்­கேற்க பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜித ஜய­சுந்­தர கட்­டு­நா­யக்க விமான நிலை­யத்தில் இருந்து சென்றார். இந்த மாநா­டா­னது நேற்று முதல் எதிர்­வரும் 24 ஆம் திக­தி­வரை இடம்­பெ­று­கின்­றது.

நேற்று 20 ஆம் திகதி முதல் இன்று 21 ஆம் திகதி வரையில் பொலிஸ் நிர்­வா­கத்­துக்கு பொறுப்­பான சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் சந்­தன விக்­ர­ம­ரட்­ணவும் 22 ஆம் திகதி முதல் 24 ஆம் திக­தி­வரை  விஷேட பாது­காப்பு விவ­காரம் தொடர்­பி­லான சிரேஷ்ட பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் எஸ்.எம். விக்ரமசிங்கவும்  பதில் பொலிஸ் மா அதிபர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.