சமூகத்துக்கு சிறந்த பங்களிப்பை பெற்றுக் கொடுக்கும் வகையில், நாடு முழுவதும் 16 விற்பனையகங்களைக் கொண்ட இலங்கையின் முன்னணி ஆடை விற்பனையகத் தொடரான Fashion Bug, இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்துடன் இணைந்து கொழும்பு புகையிரத நிலையத்தின் குறியீட்டு அடையாளங்கள் மற்றும் வழிகாட்டல் பலகைகள் போன்றவற்றை புனருத்தாபனம் செய்திருந்தது.

2013 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த வருடமும் இச்செயற்பாட்டில் Fashion Bug ஈபட்டுள்ளதுடன் எதிர்காலத்திலும் இது போன்ற செயற்திட்டங்களை முன்னெடுக்க எதிர்பார்த்துள்ளது. இதன் மூலமாக, தனியார் நிறுவனங்கள் பொதுச் சேவைகளில் எந்தளவில் இயன்றவளவு பங்களிப்பை வழங்க முன்வந்துள்ளன என்பது புலப்படுகிறது.

ஆடை விற்பனைத்தொடரான Fashion Bug தனது தினசரி செயற்பாடுகளில் சமூக பொறுப்புணர்வு செயற்பாடுகளுக்கு அதிகளவு முக்கியத்துவத்தை வழங்குகிறது. நிறுவனத்தின் கூட்டாண்மைக் கொள்கையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அங்கமாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

Fashion Bug ன் பதில் பொது முகாமையாளர் கலாநிதி. எஸ்.எச்.எம். ஃபராஸ் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,

“சமூகத்துக்கு மீள வழங்குவது என்பதில் நாம் அதிகளவு ஈடுபாட்டை கொண்டுள்ளோம். இந்த செயற்திட்டத்தில் நாம் முதலீடு செய்துள்ள வளங்கள் நேரம் மற்றும் நிதி போன்றன மிகவும் பெறுமதி வாய்ந்தனவாக அமைந்துள்ளன.

ஏனெனில் தினசரி கொழும்பு கோட்டைக்கு விஜயம் செய்யும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு இந்த அடையாளங்களின் மூலம் இலகுவாக வழிகாட்டக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும்” என்றார்.

ஒவ்வொரு வருடமும் நிறுவனம் பல மில்லியன் ரூபாவை நிறுவனம் செலவிடுவதுடன் இரு மாத காலப்பகுதியினுள் மறுசீரமைப்பு செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யும். இவர்களுக்கு இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளின் பங்களிப்பும் கிடைக்கும்.

வருடாந்தம் நாடு முழுவதிலும் வெவ்வேறு சமூக பொறுப்புணர்வு செயற்திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்காக Fashion Bug இனால் 20 மில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிகமான தொகை செலவிடப்படுகிறது. இதில் விளையாட்டு மற்றும் கல்விச் செயற்பாடுகள் முதல் சுகாதாரம்ரூபவ்

பொதுச் சேவைகள் மற்றும் அவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டவையும் அடங்கியுள்ளன. மேலும், Fashion Bug ன் விருதை வென்ற சமூக பொறுப்புணர்வு செயற்திட்டமான சிசு திரிமக 12000 மாணவர்களுக்கு இதுவரையில் அனுகூலங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 120 பாடசாலைகளில் 100000 மாணவர்கள் எனும் இலக்கை எய்தும் வரையில் இந்த பணி தொடரும் என நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

1994ல் 4 பங்காளர்கள் மற்றும் 15 ஊழியர்களுடன் தனது செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்திருந்த Fashion Bug தற்போது 16 விற்பனையகங்களை நாடு முழுவதிலும் கொண்டுள்ளது. 1250 க்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் இதில் பணிபுரிகின்றனர். “வாழ்க்கைக்கு புது வடிவம்” எனும் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக தனது வர்த்தக செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகிறது.