வடக்கு ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த பூர்விக ஸ்பானியர்களின் திருவிழாவையொட்டி அனேகமானோர் வித்தியாசமான தோற்றங்களில் அமைக்கப்பட்ட உடைகளுடன் ஆண்டின் முதாவது விழாவை வரவேற்றுள்ளனர்.

வடக்கு ஸ்பெயினின் சிலியோ நகரில் ஒவ்வொரு வருடமும்  முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் லா விஜாநேரா எனும் கொண்டாட்ட நிகழ்வு கொண்டாடப்படுகின்றது.

குறித்த கொண்டாட்டங்களுக்காக சுமார் 60 ஆண்கள் வரையில் தனித்துவமானமுறையில் உருவாக்கபட்டுள்ள விசித்திர உருவங்களை கொண்ட ஆடைகளை அணிந்து பழைய வருடத்தின் நினைவுகளை மறந்து புதிய வருடத்தை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கும் நகிழ்வாக கொண்டாடுகின்றனர்.