தென் மேற்கு மெக்ஸிக்கோவின் நெருப்பு எரிமலை என அறியப்படும் கொலிமா எரிமலை 2 தடவைகள் குமுறியுள்ளதாக அப்பிரதேசத்தில் வசிக்கும் மக்களை எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கோரிக்கை.

நேற்றைய தினம் எரிமலை குமுறியதுடன் புகை மற்றும் சாம்பல் எரிமலையிலிருந்து வெளிப்பட ஆரம்பித்துள்ளதால் மக்களை அவதானமாக இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

நேற்றைய தினம்  இரு தடவைகள் எரிமலை குமுறியதால் வெளியாகிய சாம்பல் மற்றும் புகை 1243 மைல் தூரத்திற்கு பரவியுள்ளது.

அபாயகர எரிமலைகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் இந்த எரிமலை இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் 9 ஆம் திகதியும் குமுறியிருந்தமை குறிப்பிடக்கத்தது.