இன்­றைய வாழ்க்­கையில்  மனதில் வழ­மை­யான நிலையைப் பேண முடி­யாமல் தளம்­ப­லுடன் வாழ்­வோரே அதிகம். நிம்­ம­தியை நாடி அலை­வதும் அதனைப் பெற­மு­டி­யாமல் தவ­றான வழி­களை நாடு­வ­துடன் மனதைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடி­யாமல் பொறாமை , கோபம் கார­ண­மாக மற்­ற­வரைத் துன்­பு­றுத்தல், பழி­வாங்க முனைதல் , சமூக விரோத செயல்கள், வன்­மு­றை­களில் ஈடு­ப­டுதல் என்­பன சர்வ சாதா­ர­ண­மா­கி­விட்­டன என்­பதால் இது தொடர்­பாக சிந்­திக்க வேண்­டிய தருணம் இது­வே­யாகும்.

தாய் மடியில் பிறக்­கின்ற குழந்­தைகள் அனை­வரும் தளம்பல் அற்ற நல்ல மன­நி­லையில் தான் பிறக்­கின்­றார்கள். கள்ளம் கபடம் அற்ற அன்பின் வடிவம் தான் குழந்­தைகள். அம்மா நேசமா , அப்பா நேசமா என்று கேட்டால் குழந்தை தலையை ஆட்டி , புன்­னகை புரிந்து , உதட்டில் விரலை வைத்து மழலை மொழியில் இரு­வரும் நேசம் என்று மனதைப் புண்­ப­டுத்­தாமல் கூறும் வார்த்­தையில் பொதிந்­துள்ள உள­நல சிந்­த­னையை யாரும் சிந்­திப்­ப­தில்லை.

அப்­ப­டிப்­பட்ட கள்ளம் கபடம் அற்ற உள்ளம் வஞ்­சகம் , குரோதம் , பழி­வாங்கும் உள்­ள­மாக மாறு­வதன் காரணம் என்ன என்­பதை யாரும் சிந்­திப்­ப­துண்டா?

சிறுவர் உள­நல பாதிப்­புக்­கான கார­ணங்கள் :

புரி­யாத வயதில் இளம் பெண்கள் தாய்­மை­ய­டைந்து குழந்­தை­களை அநா­த­ர­வாக விடுதல் , இளம் வயது திரு­மணம், குடும்ப வாழ்க்­கையில் ஒழுக்­கப்­பி­ரச்­சினை , சந்­தேகம் , பொரு­ளா­தாரம் சம்­பந்­த­மாக தினமும் தொடரும் வார்த்தைப் பிர­யோ­கங்கள், பிரி­வுகள், விவா­க­ரத்­துக்கள் என்­ப­ன­வற்றைப் பார்த்து அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருக்கும் குழந்­தை­களின் மன­நி­லையைப் பாதிக்­கின்­றன.

அவ­சர உலகில் தாய் தந்தை இரு­வரும் வேலைக்குச் செல்­வது தேவைதான். அன்­பிற்­கா­கவும் , அர­வ­ணைப்­பிற்­கா­கவும் ஏங்கும் குழந்­தை­களை அன்­புடன் வாரி அணைத்து வளர்க்க ஆர்­வ­முடன் இருக்கும் பேரன், பேர்த்­திமார் , ஆச்­சிமார் இருக்­கையில்  வேலைக்­கா­ரர்­க­ளு­டனும் வேறு இடங்­க­ளிலும் விடு­வது , பாலூட்டும் வயதில் ஏங்க வைப்­பது , தாய் மடியில் விளை­யாடி இன்பம் பெறத் துடிக்கும் வயதில் அன்பை மறந்து வீண் வார்த்­தைகள் பேசுதல் , அடித்தல்  , கதவைப் பூட்டி வைத்து விட்டு வெளியே செல்லல் போன்­றன மன­நி­லையைப் பாதிக்கும்.

விரல்­களைப் பிடித்து எழுத உறுதி அடைய முன்னர் எழு­து­வித்தல் , பொருத்­த­மற்ற வயதில் முன்­பள்­ளிக்கு, எழுத்து வகுப்­பிற்கு அனுப்­புதல், பாட­சா­லைக்குச் செல்லுமுன் படி படி எனத் துன்­பு­றுத்தல் , சொற்­களை எழு­தும்­படி வற்­பு­றுத்­துதல் என்­ப­னவும் மன­நி­லையைப் பாதிக்­கின்­றன.

பாட­சா­லை­களில் இவற்றின் வெளிப்­பாடு :

குழந்­தைகள் பாட­சா­லைக்கு வருகை தரு­வ­தற்கு முன் அனு­ப­வித்த உள­நல அனு­ப­வங்கள் , அவர்­களின் நடத்தைக் கோலங்­க­ளாக அமை­கின்­றன. 

கண்­ணுக்கு புலப்­பட்டு உணரக் கூடி­யன ஒரு­வ­கை­யினர். வெளியே புலப்­ப­டாமல் தமக்­குள்ளே அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருப்­பதும் ஒரு­வ­கை­யினர். வகுப்­ப­றையில் கட்­டுப்­ப­டாமல் தம் விருப்­பப்­படி ஓடித்­தி­ரிதல் , வெளியே  செல்லல் , பக்­கத்தில் இருப்­ப­வர்­களை கிள்­ளுதல் நிறை­வே­றாத ஆசை­களின் தாக்கம் கார­ண­மாகக் கள­வெ­டுத்தல் அதனை மறைப்­ப­தற்குப் பொய் கூறுதல், எதிர்த்தல் , முறைத்துப் பார்த்தல் , தகாத வார்த்­தை­களைப் பிர­யோ­கித்தல், அடித்தல் , பென்­சிலால் தாக்­குதல், ஒழுக்கச் செயற்­பா­டு­களை மீறுதல் போன்­றன ஒரு­வ­கை­யாகும்.

வன்­முறை தண்­ட­னை­க­ளுக்குப் பயந்து மன­நலம் பாதிக்­கப்­பட்ட  குழந்­தை­களின் பண்பு வேறு­வகை. வகுப்­ப­றை­களில் தனி­மையை நாடுதல் , பயந்த சுபாவம் , ஆசி­ரி­யரைக் கண்டால் பயந்து நடுங்­குதல் , முன்னே எழுந்து நடப்­ப­தற்கு , கதைப்­ப­தற்குப் பயப்­ப­டுதல் ,பிறர் தன்னைப் பார்க்­கி­றார்கள், ஏளனம் செய்­கி­றார்கள் எனப் பயப்­ப­டுதல் என்­பன இவர்­களின் நடத்­தை­யாகும்.

சில உள­நலப் பாதிப்­புக்கள் வெளியில் தென்­ப­டு­வ­தில்லை. பொறாமை , பிற­ருடன் கலந்து பழ­காமை , பிற­ருக்கு உதவி செய்­யாமை. சுய­நலம் , தெரிந்­த­வற்றை புரி­யா­த­வர்­க­ளுக்குச்  சொல்லிக் கொடுக்­காமை ஒரு­புறம். புத்­த­கங்கள் , குறிப்­புக்கள் முக்­கிய கரு­வி­களை கள­வெ­டுத்தல். நன்­றாகப் படிக்கும் மாண­வர்­களின் மனதைப் புண்­ப­டுத்தல் , வீண்­ப­ழி­களைச் சுமத்தல் , கார­ண­மின்றித் தாக்­குதல் என்­பன ஒரு­வ­கை­யாகும்.

இவ்­வா­றான குழந்­தை­களை உள­நல சிந்­த­னை­யுடன் அணு­குதல் முக்­கி­ய­மா­னது. இவர்­களின் நடத்தைக் கோலங்கள் , பண்­புகள் , செயற்­பா­டு­களின் கார­ணங்கள் சரி­யாக அறி­யா­விட்­டாலும் உள­நல ரீதியில் அணு­கினால் மன­நி­லையை மாற்­றலாம், வழ­மை­யான நிலைக்கு கொண்டு வந்து கற்­பிக்­கலாம் என்­கின்ற அறிவும் , சிந்­த­னையும் அவ­சி­ய­மா­னது.

சரி­யான முறையில் அணு­கா­விட்டால் எதிர்­கால விளைவுகள் :

முத­லா­வது வகை­யினர் நிம்­ம­தியைத் தேடி , அலைந்து ,முறை­யற்ற வழியில் இன்பம் காண­முற்­ப­டு­வார்கள். தவ­றான பாலியல் நட­வ­டிக்­கைகள், குடிப்          ­ப­ழக்கம், ஹெரோயின் , கஞ்சா , போதை மாத்­தி­ரைகள் போன்ற மருந்­து­களை உடலில் பாய்ச்­சுதல் போன்­ற­வற்றால் உலக சிந்­த­னை­க­ளி­லி­ருந்து விடு­பட்டு அழுத்­த­மற்ற மன­நி­லை­யுடன் இன்­பத்தை அனு­ப­விக்­கின்­றார்கள். இதற்கு அடி­மை­யா­ன­வர்கள் இந்த இன்­பத்­தி­லி­ருந்து விடு­ப­ட­மாட்­டார்கள். பணம் அற்ற நிலையில் கள­வெ­டுத்தல், கொள்­ளை­ய­டித்தல் , பிற­ரைத்­துன்­பு­றுத்தல் , கொலைகள்  போன்ற வன்­ மு­றை­களில் ஈடு­ப­டு­கின்­றனர்.

இரண்­டா­வது வகை­யினர் வாழ்க்­கையில் முகங்­கொ­டுக்­கின்ற பிரச்­சி­னை­களைச் சமா­ளிக்­க­மாட்­டார்கள். தோல்­வி­களைத் தாங்கும் மன­நிலை இவர்­க­ளுக்கு இருக்­க­மாட்­டாது எதற்கும் பயப்­ப­டுதல் , யோசித்தல்  கவ­லைப்­ப­டுதல் , கண்ணீர் வடித்தல் , ஏங்­குதல் இவர்­களின் பண்­பாகும். சிலர் மன­நிலை பாதிக்­கப்­பட்டு நோய்­வாய்ப்­பட்டுத் தவிப்­பார்கள். 

சுய­ந­லத்தால் ஒரு­சிலர் வாழ்வில் நிம்­மதி இன்றி அலைந்து பிறரின் வாழ்­விற்கும் இடை­யூ­றாக அமை­வார்கள்.

ஆசி­ரி­யர்­களின் பங்­க­ளிப்பு :

பல்­வேறு மன­நி­லை­யுடன் நாடி­வரும் குழந்­தை­களை நேர­டி­யாகக்  கையா­ளு­ப­வர்கள் முன்­பள்ளி ஆசி­ரி­யர்­களும், பாட­சாலை ஆசி­ரி­யர்­களும் ஆவர். கல்­வியில் மட்­டு­மல்­லாமல் அவர்கள் நிம்­ம­தி­யான வாழ்வா? அல்­லது நிம்­மதி இழப்பா? சீர­ழிப்பா? என்ற தலை­வி­தியை கவ­ன­மாக , நுட்­ப­மாக நெறி­யாள்கை செய்ய வேண்­டிய புரி­யாத பாரிய பொறுப்பு இவர்­க­ளிடம் தான் உள்­ளது.

பொறு­மை­யுடன் அன்பு காட்டி குழந்­தை­களின் மன­நி­லையை அவ­தா­ன­மாக நிதா­னித்து ஆழ­மாக ஆராய்ந்து அறிந்து  நெறிப்­ப­டுத்தக் கூடிய மன­நலம் சம்­பந்­த­மான அறிவும் பயிற்­சியும் அவ­சி­ய­மா­ன­தாகும். கற்­பித்­தலில் மட்டும் கவ­னத்தைச் செலுத்­தாமல் நாமும் நல்ல மன­நல சிந்­த­னை­யுடன் செயற்­பட வேண்­டிய புனி­த­மான பாரிய பணி இறை­வனால் எமக்கு அரு­ளப்­பட்டு பணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது என்­பது புரி­கி­றதா?

பெற்­றோரின் பங்கு :

குழந்­தைகள் இறை­வனின் படைப்பு என்று கூறப்­பட்­டாலும் விஞ்­ஞான உண்­மைப்­படி ஆண் , பெண் சிற்­றின்­பத்தின் வடிவம் என்­பதால் அன்­னையும் பிதாவும் முன்­னறி தெய்வம் என்­பது யாவரும் அறிந்த உண்மை.

பொறுப்­புள்ள , சுய­ந­ல­மற்ற அன்பே வடி­வான கணவன் , மனைவி உறவும் குழந்­தை­களைப் பெற்ற பின் நாம் தெய்­வங்­க­ளாக வாழ்ந்து, முயற்சி செய்து பெற்­ற­வற்றில் வாழ்க்கை நடத்தி, அடைய முடி­யாத சுக­போக வாழ்க்­கையை எண்ணி நிம்­ம­தியை இழக்­காமல் குழந்­தை­களின் வாழ்க்­கைதான் முன்­னேற்­றம்தான் எமது இன்பம் என வாழ்ந்து அவர்­களின் மன­நி­லையைக் குழப்­பாமல் வறு­மை­யிலும் இன்பம் கண்டு வாழ முடி­யாதா?

கடவுள் பக்தி , வழி­பாட்டு முறைகள், நம்­பிக்­கைகள் , வாழ்க்கை முறைகள், ஒழுக்கம் , அன்பு , இரக்கம் , தாய் தந்தை சகோ­தர பாசம் என்பவற்றை சொல்லிக் கொடுத்தால் புரியுமா? அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கையில் இவற்றைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்து காட்டி புனிதமான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைகளின் மனதில் பதிய வைத்து படிப்படியான வளர்ச்சிக்கட்டங்களில் வழிப்படுத்தினால் அவர்கள் எதிர்கால சமுதாயத்தில்  தளம்பல் அற்ற மனநிலையுடன் வாழ வழிவகுக்காதா?

நிம்மதி , நம்மனதில் – நம் குடும்பத்தில் என்ற உண்மையை அறிந்து மனித உருவில் வந்த தெய்வங்களாக வாழ்ந்து காட்டி குழந்தைகளை வாழ வைக்க முடியாதா? கடந்து வந்த அனுபவங்கள் தான் இன்றைய சமூக நிலைக்குக் காரணம் என்ற உண்மையை இளம் தம்பதியினர் ஆராய்ந்து பார்த்து உணர முற்படக்கூடாதா?

கோணேசபிள்ளை சிறீஸ்கந்தா

 உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்,-முகாமைத்துவம்

வலயக் கல்வி அலுவலகம்,

திருகோணமலைஇன்­றைய வாழ்க்­கையில்  மனதில் வழ­மை­யான நிலையைப் பேண முடி­யாமல் தளம்­ப­லுடன் வாழ்­வோரே அதிகம். நிம்­ம­தியை நாடி அலை­வதும் அதனைப் பெற­மு­டி­யாமல் தவ­றான வழி­களை நாடு­வ­துடன் மனதைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடி­யாமல் பொறாமை , கோபம் கார­ண­மாக மற்­ற­வரைத் துன்­பு­றுத்தல், பழி­வாங்க முனைதல் , சமூக விரோத செயல்கள், வன்­மு­றை­களில் ஈடு­ப­டுதல் என்­பன சர்வ சாதா­ர­ண­மா­கி­விட்­டன என்­பதால் இது தொடர்­பாக சிந்­திக்க வேண்­டிய தருணம் இது­வே­யாகும்.

தாய் மடியில் பிறக்­கின்ற குழந்­தைகள் அனை­வரும் தளம்பல் அற்ற நல்ல மன­நி­லையில் தான் பிறக்­கின்­றார்கள். கள்ளம் கபடம் அற்ற அன்பின் வடிவம் தான் குழந்­தைகள். அம்மா நேசமா , அப்பா நேசமா என்று கேட்டால் குழந்தை தலையை ஆட்டி , புன்­னகை புரிந்து , உதட்டில் விரலை வைத்து மழலை மொழியில் இரு­வரும் நேசம் என்று மனதைப் புண்­ப­டுத்­தாமல் கூறும் வார்த்­தையில் பொதிந்­துள்ள உள­நல சிந்­த­னையை யாரும் சிந்­திப்­ப­தில்லை.

அப்­ப­டிப்­பட்ட கள்ளம் கபடம் அற்ற உள்ளம் வஞ்­சகம் , குரோதம் , பழி­வாங்கும் உள்­ள­மாக மாறு­வதன் காரணம் என்ன என்­பதை யாரும் சிந்­திப்­ப­துண்டா?

சிறுவர் உள­நல பாதிப்­புக்­கான கார­ணங்கள் :

புரி­யாத வயதில் இளம் பெண்கள் தாய்­மை­ய­டைந்து குழந்­தை­களை அநா­த­ர­வாக விடுதல் , இளம் வயது திரு­மணம், குடும்ப வாழ்க்­கையில் ஒழுக்­கப்­பி­ரச்­சினை , சந்­தேகம் , பொரு­ளா­தாரம் சம்­பந்­த­மாக தினமும் தொடரும் வார்த்தைப் பிர­யோ­கங்கள், பிரி­வுகள், விவா­க­ரத்­துக்கள் என்­ப­ன­வற்றைப் பார்த்து அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருக்கும் குழந்­தை­களின் மன­நி­லையைப் பாதிக்­கின்­றன.

அவ­சர உலகில் தாய் தந்தை இரு­வரும் வேலைக்குச் செல்­வது தேவைதான். அன்­பிற்­கா­கவும் , அர­வ­ணைப்­பிற்­கா­கவும் ஏங்கும் குழந்­தை­களை அன்­புடன் வாரி அணைத்து வளர்க்க ஆர்­வ­முடன் இருக்கும் பேரன், பேர்த்­திமார் , ஆச்­சிமார் இருக்­கையில்  வேலைக்­கா­ரர்­க­ளு­டனும் வேறு இடங்­க­ளிலும் விடு­வது , பாலூட்டும் வயதில் ஏங்க வைப்­பது , தாய் மடியில் விளை­யாடி இன்பம் பெறத் துடிக்கும் வயதில் அன்பை மறந்து வீண் வார்த்­தைகள் பேசுதல் , அடித்தல்  , கதவைப் பூட்டி வைத்து விட்டு வெளியே செல்லல் போன்­றன மன­நி­லையைப் பாதிக்கும்.

விரல்­களைப் பிடித்து எழுத உறுதி அடைய முன்னர் எழு­து­வித்தல் , பொருத்­த­மற்ற வயதில் முன்­பள்­ளிக்கு, எழுத்து வகுப்­பிற்கு அனுப்­புதல், பாட­சா­லைக்குச் செல்லுமுன் படி படி எனத் துன்­பு­றுத்தல் , சொற்­களை எழு­தும்­படி வற்­பு­றுத்­துதல் என்­ப­னவும் மன­நி­லையைப் பாதிக்­கின்­றன.

பாட­சா­லை­களில் இவற்றின் வெளிப்­பாடு :

குழந்­தைகள் பாட­சா­லைக்கு வருகை தரு­வ­தற்கு முன் அனு­ப­வித்த உள­நல அனு­ப­வங்கள் , அவர்­களின் நடத்தைக் கோலங்­க­ளாக அமை­கின்­றன. 

கண்­ணுக்கு புலப்­பட்டு உணரக் கூடி­யன ஒரு­வ­கை­யினர். வெளியே புலப்­ப­டாமல் தமக்­குள்ளே அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருப்­பதும் ஒரு­வ­கை­யினர். வகுப்­ப­றையில் கட்­டுப்­ப­டாமல் தம் விருப்­பப்­படி ஓடித்­தி­ரிதல் , வெளியே  செல்லல் , பக்­கத்தில் இருப்­ப­வர்­களை கிள்­ளுதல் நிறை­வே­றாத ஆசை­களின் தாக்கம் கார­ண­மாகக் கள­வெ­டுத்தல் அதனை மறைப்­ப­தற்குப் பொய் கூறுதல், எதிர்த்தல் , முறைத்துப் பார்த்தல் , தகாத வார்த்­தை­களைப் பிர­யோ­கித்தல், அடித்தல் , பென்­சிலால் தாக்­குதல், ஒழுக்கச் செயற்­பா­டு­களை மீறுதல் போன்­றன ஒரு­வ­கை­யாகும்.

வன்­முறை தண்­ட­னை­க­ளுக்குப் பயந்து மன­நலம் பாதிக்­கப்­பட்ட  குழந்­தை­களின் பண்பு வேறு­வகை. வகுப்­ப­றை­களில் தனி­மையை நாடுதல் , பயந்த சுபாவம் , ஆசி­ரி­யரைக் கண்டால் பயந்து நடுங்­குதல் , முன்னே எழுந்து நடப்­ப­தற்கு , கதைப்­ப­தற்குப் பயப்­ப­டுதல் ,பிறர் தன்னைப் பார்க்­கி­றார்கள், ஏளனம் செய்­கி­றார்கள் எனப் பயப்­ப­டுதல் என்­பன இவர்­களின் நடத்­தை­யாகும்.

சில உள­நலப் பாதிப்­புக்கள் வெளியில் தென்­ப­டு­வ­தில்லை. பொறாமை , பிற­ருடன் கலந்து பழ­காமை , பிற­ருக்கு உதவி செய்­யாமை. சுய­நலம் , தெரிந்­த­வற்றை புரி­யா­த­வர்­க­ளுக்குச்  சொல்லிக் கொடுக்­காமை ஒரு­புறம். புத்­த­கங்கள் , குறிப்­புக்கள் முக்­கிய கரு­வி­களை கள­வெ­டுத்தல். நன்­றாகப் படிக்கும் மாண­வர்­களின் மனதைப் புண்­ப­டுத்தல் , வீண்­ப­ழி­களைச் சுமத்தல் , கார­ண­மின்றித் தாக்­குதல் என்­பன ஒரு­வ­கை­யாகும்.

இவ்­வா­றான குழந்­தை­களை உள­நல சிந்­த­னை­யுடன் அணு­குதல் முக்­கி­ய­மா­னது. இவர்­களின் நடத்தைக் கோலங்கள் , பண்­புகள் , செயற்­பா­டு­களின் கார­ணங்கள் சரி­யாக அறி­யா­விட்­டாலும் உள­நல ரீதியில் அணு­கினால் மன­நி­லையை மாற்­றலாம், வழ­மை­யான நிலைக்கு கொண்டு வந்து கற்­பிக்­கலாம் என்­கின்ற அறிவும் , சிந்­த­னையும் அவ­சி­ய­மா­னது.

சரி­யான முறையில் அணு­கா­விட்டால் எதிர்­கால விளைவுகள் :

முத­லா­வது வகை­யினர் நிம்­ம­தியைத் தேடி , அலைந்து ,முறை­யற்ற வழியில் இன்பம் காண­முற்­ப­டு­வார்கள். தவ­றான பாலியல் நட­வ­டிக்­கைகள், குடிப்          ­ப­ழக்கம், ஹெரோயின் , கஞ்சா , போதை மாத்­தி­ரைகள் போன்ற மருந்­து­களை உடலில் பாய்ச்­சுதல் போன்­ற­வற்றால் உலக சிந்­த­னை­க­ளி­லி­ருந்து விடு­பட்டு அழுத்­த­மற்ற மன­நி­லை­யுடன் இன்­பத்தை அனு­ப­விக்­கின்­றார்கள். இதற்கு அடி­மை­யா­ன­வர்கள் இந்த இன்­பத்­தி­லி­ருந்து விடு­ப­ட­மாட்­டார்கள். பணம் அற்ற நிலையில் கள­வெ­டுத்தல், கொள்­ளை­ய­டித்தல் , பிற­ரைத்­துன்­பு­றுத்தல் , கொலைகள்  போன்ற வன்­ மு­றை­களில் ஈடு­ப­டு­கின்­றனர்.

இரண்­டா­வது வகை­யினர் வாழ்க்­கையில் முகங்­கொ­டுக்­கின்ற பிரச்­சி­னை­களைச் சமா­ளிக்­க­மாட்­டார்கள். தோல்­வி­களைத் தாங்கும் மன­நிலை இவர்­க­ளுக்கு இருக்­க­மாட்­டாது எதற்கும் பயப்­ப­டுதல் , யோசித்தல்  கவ­லைப்­ப­டுதல் , கண்ணீர் வடித்தல் , ஏங்­குதல் இவர்­களின் பண்­பாகும். சிலர் மன­நிலை பாதிக்­கப்­பட்டு நோய்­வாய்ப்­பட்டுத் தவிப்­பார்கள். 

சுய­ந­லத்தால் ஒரு­சிலர் வாழ்வில் நிம்­மதி இன்றி அலைந்து பிறரின் வாழ்­விற்கும் இடை­யூ­றாக அமை­வார்கள்.

ஆசி­ரி­யர்­களின் பங்­க­ளிப்பு :

பல்­வேறு மன­நி­லை­யுடன் நாடி­வரும் குழந்­தை­களை நேர­டி­யாகக்  கையா­ளு­ப­வர்கள் முன்­பள்ளி ஆசி­ரி­யர்­களும், பாட­சாலை ஆசி­ரி­யர்­களும் ஆவர். கல்­வியில் மட்­டு­மல்­லாமல் அவர்கள் நிம்­ம­தி­யான வாழ்வா? அல்­லது நிம்­மதி இழப்பா? சீர­ழிப்பா? என்ற தலை­வி­தியை கவ­ன­மாக , நுட்­ப­மாக நெறி­யாள்கை செய்ய வேண்­டிய புரி­யாத பாரிய பொறுப்பு இவர்­க­ளிடம் தான் உள்­ளது.

பொறு­மை­யுடன் அன்பு காட்டி குழந்­தை­களின் மன­நி­லையை அவ­தா­ன­மாக நிதா­னித்து ஆழ­மாக ஆராய்ந்து அறிந்து  நெறிப்­ப­டுத்தக் கூடிய மன­நலம் சம்­பந்­த­மான அறிவும் பயிற்­சியும் அவ­சி­ய­மா­ன­தாகும். கற்­பித்­தலில் மட்டும் கவ­னத்தைச் செலுத்­தாமல் நாமும் நல்ல மன­நல சிந்­த­னை­யுடன் செயற்­பட வேண்­டிய புனி­த­மான பாரிய பணி இறை­வனால் எமக்கு அரு­ளப்­பட்டு பணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது என்­பது புரி­கி­றதா?

பெற்­றோரின் பங்கு :

குழந்­தைகள் இறை­வனின் படைப்பு என்று கூறப்­பட்­டாலும் விஞ்­ஞான உண்­மைப்­படி ஆண் , பெண் சிற்­றின்­பத்தின் வடிவம் என்­பதால் அன்­னையும் பிதாவும் முன்­னறி தெய்வம் என்­பது யாவரும் அறிந்த உண்மை.

பொறுப்­புள்ள , சுய­ந­ல­மற்ற அன்பே வடி­வான கணவன் , மனைவி உறவும் குழந்­தை­களைப் பெற்ற பின் நாம் தெய்­வங்­க­ளாக வாழ்ந்து, முயற்சி செய்து பெற்­ற­வற்றில் வாழ்க்கை நடத்தி, அடைய முடி­யாத சுக­போக வாழ்க்­கையை எண்ணி நிம்­ம­தியை இழக்­காமல் குழந்­தை­களின் வாழ்க்­கைதான் முன்­னேற்­றம்தான் எமது இன்பம் என வாழ்ந்து அவர்­களின் மன­நி­லையைக் குழப்­பாமல் வறு­மை­யிலும் இன்பம் கண்டு வாழ முடி­யாதா?

கடவுள் பக்தி , வழி­பாட்டு முறைகள், நம்­பிக்­கைகள் , வாழ்க்கை முறைகள், ஒழுக்கம் , அன்பு , இரக்கம் , தாய் தந்தை சகோ­தர பாசம் என்பவற்றை சொல்லிக் கொடுத்தால் புரியுமா? அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கையில் இவற்றைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்து காட்டி புனிதமான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தைகளின் மனதில் பதிய வைத்து படிப்படியான வளர்ச்சிக்கட்டங்களில் வழிப்படுத்தினால் அவர்கள் எதிர்கால சமுதாயத்தில்  தளம்பல் அற்ற மனநிலையுடன் வாழ வழிவகுக்காதா?

நிம்மதி , நம்மனதில் – நம் குடும்பத்தில் என்ற உண்மையை அறிந்து மனித உருவில் வந்த தெய்வங்களாக வாழ்ந்து காட்டி குழந்தைகளை வாழ வைக்க முடியாதா? கடந்து வந்த அனுபவங்கள் தான் இன்றைய சமூக நிலைக்குக் காரணம் என்ற உண்மையை இளம் தம்பதியினர் ஆராய்ந்து பார்த்து உணர முற்படக்கூடாதா?

கோணேசபிள்ளை சிறீஸ்கந்தா

 உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்,-முகாமைத்துவம்

வலயக் கல்வி அலுவலகம்,

திருகோணமலை