சீனாவில் வளி­மண்­டல மாசு கார­ண­மாக குறைந்­தது 10 நகர்­களில் வியா­ழக்­கி­ழமை அபாய சிவப்பு எச்­ச­ரிக்கை பிறப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக அங்­கி­ருந்து வரும் செய்­திகள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இதன் பிர­காரம் அந்­நாட்­டி­லுள்ள 100 மில்­லி­ய­னுக்கும் அதி­க­மான மக்­க­ளுக்கு வெளியில் நட­மா­டு­வதைத் தவிர்த்து மூடிய வீடு­க­ளிலும் கட்­ட­டங்­க­ளிலும் தங்­கி­யி­ருக்க அறி­வு­றுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

அந்­நாட்டின் கிழக்கு மற்றும் மத்­திய பிராந்­தி­யங்கள் வளி­மண்­டல மாசாக்­கத்தால் பெரிதும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. அங்­குள்ள பிர­தே­சங்கள் அனைத்தும் கடும் புகை­மூட்­ட­மாகக் காணப்­ப­டு­கி­றது.

வட கிழக்கே தியான்ஜின் பிராந்­தி­யத்­தி­லுள்ள தொ­ழிற்­றுறை வல­யத்தைச் சூழ்ந்­துள்ள பிர தேசங்கள் இந்த அபாய எச்சரிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் உள்ளடங்குகின்றன.