(ஆர்.கே.வி)

சமாதானத்தை வலியுறுத்தி யாத்திரை மேற்கொண்டு இலங்கை வந்துள்ள தமிழ்நாடு சங்கரன்கோவில் நிப்பொன்சான் மியகோஜி ஆச்சிரம பௌத்த குருமார் இன்று யாழ். பல்கலைக்கழகத்திற்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

இதன்போது அண்மையில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் ஆத்மா சாந்திக்காக பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.

இதன்போது, இனியொரு  இரத்தம் சிந்த வேண்டாம். அகிம்சை வழியை நாடுவோம் என  ஜப்பானிய துறவியொருவர் தமிழில் உரையாற்றியமை குறிப்பிடத்தக்கது.