Poll

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3 ஆவது இருபதுக்கு -20 போட்டியை இலங்கை அணி வென்று வெள்ளையடிப்புச் செய்யுமா ?

  • வெள்ளையப்பு செய்யும் (9)
  • வெள்ளையடிப்பு செய்யாது (18)

Horoscope